Народна библиотека Александровац

Народна билиотека Брус у свом саставу има више одељења и читаоницу.
Пружа подршку индивидуалном образовању и формалном образовању на свим нивоима, подстиче креативност код деце и младих, повећава свест о локалном и националном културном наслеђу, обезбеђује слободан приступ информацијама за све грађане, доприноси развијању читалачких навика, квалитетном коришћењу слободног времена.